Živnostenské listy


   REMA Trutnov správa bytových domů s.r.o.

   IČ: 28779754

   Zápis v živnostenském rejstříku na Mú Trutnov, Č.j.: Ž/6411/09/Ro/1003236/2

                                                     Zápis v  obchodním rejstříku.

 

    REMA Trutnov správa nemovitostí s.r.o.

    IČ.: 27535134

    Zápis v živnostenském rejstříku na Mú Trutnov, Č.j.: Ž/2589/13/Be/1001524/3

                                                     Zápis v  obchodním rejstříku.

 

   REMA Trutnov v.o.s.

   IČ: 64254429

   Zápis v obchodním rejstříku  v Hradci Králové oddíl A, vložka 5016.

                                                      Zápis v  obchodním rejstříku.

 

   Ing. Miloslav Matoušek

   IČ.: 11119969

   Zápis v živnostenském rejstříku na Mú Trutnov, Č.j.: Ž/4079/08/Ro/2892/2

                                                        Zápis v  živnostenském rejstříku.