Oprávnění a osvědčení k činnosti

   

 

   REMA Trutnov v.o.s.

 Oprávnění ev.č. 0198/6/08/ZZ-M,O,R,Z-V

k montážím, opravám, revizím a  zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení

 

 

   REMA Trutnov v.o.s.

 Oprávnění ev.č. 0981/6/02/TZ-M,O,R-NA,K3,4

k montáži a opravám tlakových zařízení, revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení

 

 

   Ing. Miloslav Matoušek

Osvědčení ev.č. 0572/6/15/R-ZZ-e

revize vyhrazených zdvihacích zařízení

Osvědčení ev.č. 6160/6/15/R-TZ-NA,PK3,HK3

revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

Osvědčení ev.č. 6161/6/15/Z1-TZ-NP

první zkoušky nádob na plyny

Osvědčení ev.č. 06162/6/15/ZP-TZ-NP

periodické zkoušky nádob na plyny