Správa bytového fonduSpráva bytového fondu pro Společenství vlastníků, Bytová družstva a soukromé osoby :

 • zajištění činnosti příslušející vlastníkům dle zákonů, vyhlášek, norem
 • zajištění smluv s dodavateli
 • vedení evidence úhrad záloh příspěvků na správu domu a pozemku a záloh na služby
 • vyúčtování záloh příspěvků na správu domu a pozemku a záloh na služby
 • zajištění pojištění
 • zajištění notářského zápisu
 • zajištění vkladu do katastru nemovitostí
 • zápis změn do příslušného rejstříku

Vedení účetnictví. :

 • rozúčtování nákladů
 • daňové přiznání
 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení evidence vlastníků bytových jednotek, garáží a nebytových prostor
 • předpis a kontrola úhrad záloh na náklady spojené se správou, provozem a opravami domu a pozemku
 • roční vyúčtování úhrad záloh za služby a vyrovnání přeplatků a nedoplatků, sledování salda pohledávek a úhrad
 • evidence dluhů včetně poplatků z prodlení, předkládání přehledu dluhů SVJ/BD/
 • vypracování roční zprávy o hospodaření SVJ/BD/
 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, provoz výtahů, STA, apod.)
 • zajištění odečtu příslušných měřidel a výpočtu skutečných nákladů spotřeby dodávaných médií